Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 2 - Đề 6 (Có đáp án)

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ? 

A. 304                         B. 186                    C. 168                          D. 286

Câu 2. Điển số thích hợp vào chỗ chấm: 1 m = ..... cm 

A. 10 cm                      B. 100 cm                 C. 1000 cm               D. 1 cm

Câu 3. Kết quả của phép tính 0 : 4 là:

A. 0                              B. 1                       C. 4                              D. 40

Câu 4Độ dài đường gấp khúc sau là: 

                                                                            4 cm

 


 

                                            4 cm                                 4 cm

                                                 

                                                                              4 cm

A. 16 cm                      B. 20 cm               C. 15 cm                        D. 12 cm

doc 5 trang Loan Châu 30/01/2023 8280
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 2 - Đề 6 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_2_de_6_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 2 - Đề 6 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề 6 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ? A. 304 B. 186 C. 168 D. 286 Câu 2. Điển số thích hợp vào chỗ chấm: 1 m = cm A. 10 cm B. 100 cm C. 1000 cm D. 1 cm Câu 3. Kết quả của phép tính 0 : 4 là: A. 0 B. 1 C. 4 D. 40 Câu 4. Độ dài đường gấp khúc sau là: 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm A. 16 cm B. 20 cm C. 15 cm D. 12 cm Câu 5. 30 50 20 60. Dấu cần điền vào ô trống là: A. C. =
  2. Câu 6. Chu vi hình tứ giác là: A. 19cm B. 20cm C. 21cm D. 22cm Câu 7. Đặt tính rồi tính 465 + 213 857 – 432 459 – 19 234 + 296 Câu 9. Tính: a) 10 kg + 36 kg – 21kg = b) 18 cm : 2 + 45 cm= Câu 10. Lớp 2C có 30 học sinh. Một phần ba số học sinh lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nữ? Bao nhiêu học sinh nam?
  3. Câu 11. Hình bên có hình tứ giác Hình bên có hình tam giác Câu 12. Một bác thợ may dùng 20 m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải? Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số chẵn lớn nhất có một chữ số.
  4. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề 6 I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1. Chọn B Câu 2. Chọn B Câu 3. Chọn A Câu 4. Chọn A Câu 5. Chọn C Câu 6. Chọn C II. Phần tự luận (7 điểm) Câu 7. Câu 9. a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg b) 18 cm : 2 + 45 cm = 9cm + 45cm = 54cm Câu 10. Lớp 2C có số học sinh nữ là: 30 : 3 = 10 (học sinh)
  5. Lớp 2C có số học sinh nam là: 30 – 10 = 20 (học sinh) Đáp số: Nữ: 10 học sinh; Nam: 20 học sinh Câu 11. Có 3 hình tứ giác Có 3 hình tam giác Câu 12. May 1 bộ quần áo cần số mét vải là: 20 : 5 = 4 (m) Đáp số: 4m Câu 13. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90 Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8 Hiệu hai số đó là: 90 – 8 = 82 Đáp số: 82