Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 5

Câu 1. Từ 300 đến 400 có tất cả bao nhiêu số tròn chục?

 

A. 9 số                        B. 10 số                      C. 11 số                      D. 12 số

 

Câu 2. Số liền sau của số 526 là kết quả của phép tính:

 

A. 142 + 384             B. 850 – 323             C. 429 + 108             D. 617 – 190

 

Câu 3. Cho dãy số: 102; 112; 122; …..; …..; 152; 162. Hai số điền vào chỗ trống lần lượt là: A. 132; 133               B. 132; 142                C. 142; 152                D. 122; 132

Câu 4. Con chó cân nặng hơn con vịt bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 13 kg                     B. 10 kg

C. 7 kg                        D. 3 kg

Câu 5. Đồ vật có dạng khối trụ là:

 

A.              B.                       C.              D.

docx 3 trang Loan Châu 30/01/2023 34700
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_ki_2_mon_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 5

  1. ĐỀ SỐ 5 PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Từ 300 đến 400 có tất cả bao nhiêu số tròn chục? A. 9 số B. 10 số C. 11 số D. 12 số Câu 2. Số liền sau của số 526 là kết quả của phép tính: A. 142 + 384 B. 850 – 323 C. 429 + 108 D. 617 – 190 Câu 3. Cho dãy số: 102; 112; 122; ; ; 152; 162. Hai số điền vào chỗ trống lần lượt là: A. 132; 133 B. 132; 142 C. 142; 152D. 122; 132 Câu 4. Con chó cân nặng hơn con vịt bao nhiêu ki-lô-gam? A. 13 kg B. 10 kg C. 7 kg D. 3 kg Câu 5. Đồ vật có dạng khối trụ là: A. B. C. D. Câu 6. Hình dưới đây có mấy hình tứ giác? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  2. Câu 7. Độ dài đường gấp khúc ABCD là: A. 12 cm B. 120 cm C. 219 cm D. 21 cm (Hình vẽ mang tính tượng trưng) Câu 8. Tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất là tờ tiền nào? A. B. C. D. PHẦN 2. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 209 + 327 b) 459 + 41 c) 700 – 35 d) 821 – 307 Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống: a) b) Câu 3. Độ dài đường gấp khúc MNPQTU dài 4 m, biết rằng đường gấp khúc này gồm 5 đoạn thẳng bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn thẳng dài bao nhiêu đề-xi-mét? Câu 4. Chiều nay trạm y tế phường đã tiêm vắc xin cho 445 người, ít hơn sáng nay 160 người. Hỏi sáng nay trạm y tế phường đã tiêm vắc xin cho bao nhiêu người? Câu 5. Sau khi thêm vào số lớn 109 đơn vị và bớt ở số bé đi 7 đơn vị thì tổng hai số bằng 720. Tìm tổng hai số ban đầu.
  3. Vậy tổng của hai số ban đầu là: 720 – 109 + 7 = 618.