Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 1

Câu 1. Số gồm 6 trăm 5 đơn vị viết là:

 

A. 65                          B. 605                        C. 56                           D. 650

 

Câu 2. Hình bên có:

5 khối trụ

3 khối lập phương

4 khối cầu

2 khối hộp chữ nhật

docx 3 trang Loan Châu 30/01/2023 18280
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_ki_2_mon_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 1

  1. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 (Sách CTST) ĐỀ SỐ 1 PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Số gồm 6 trăm 5 đơn vị viết là: A. 65 B. 605 C. 56 D. 650 Câu 2. Hình bên có: 5 khối trụ 3 khối lập phương 4 khối cầu 2 khối hộp chữ nhật Câu 3. Tổng của 459 và số tròn trăm nhỏ nhất có ba chữ số là: A. 559 B. 558 C. 550 D. 560 Câu 4. Con chó nặng 15 kg. Cân nặng của mỗi con thỏ như nhau. Mỗi con thỏ cân nặng là: A. 2 kg B. 3 kg C. 4 kg D. 5 kg
  2. Câu 5. Để về đến nhà, Kiến cần đi quãng đường dài bao nhiêu mét? A. B C. D. 500Câu 6. Khi trả tiền mua. rau, An đưa cho người45 bán rau 1000 đồng, 50người bán rau trả lại An 5 400 đồng. Hỏi An mua rau hết bao nhiêu tiền? A. 500 đồng B. 600 đồng C. 700 đồng D. 800 đồng
  3. Câu 7. Trong túi có 3 quả táo và 5 quả cam. Mia không nhìn vào túi, lấy ra 4 quả. Vậy Mia chắc chắn lấy được ít nhất mấy quả cam? A. 3 B. 2 C. 1 D. Không xác định Câuquả 8. Hình bên có baoquả nhiêu hình tứ giác? quả được A B . . 5 5 C D . . 7 8 PHẦN 2. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 493 – 128 b) 123 + 205 c) 752 – 48 d) 137 + 83 Câu 2. Tính: a) 222 + 418 – 350 b) 565 kg – 127 kg + 81 kg Câu 3. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: a) 10 m : 2 . 340 cm + 160 cm b) 5 dm × 10 . 742 cm – 260 cm Câu 4. Vụ này, nhà My thu hoạch được 544 kg khoai tây, nhiều hơn vụ trước 93 kg. Hỏi vụ trước nhà My thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây? Câu 5. Viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của nó bằng 6.