Đề ôn tập hè Toán Lớp 2 - Đề số 13 (Có đáp án)

Bài 3. Bao gạo nặng 50kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 8kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu 
ki-lô-gam? 
Bài 4. Đội văn nghệ có 25 bạn nữ, số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 7 bạn. Hỏi: 
a) Đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nam? 
b) Đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn? 

Bài 5. Một sợi dây dài 100cm, người ta cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu 
xăng-ti-mét? 

 

pdf 3 trang Loan Châu 05/07/2023 1380
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập hè Toán Lớp 2 - Đề số 13 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_on_tap_he_toan_lop_2_de_so_13_co_dap_an.pdf
  • pdfĐề ôn tập hè Toán Lớp 2 - Đề số 13 (Phần đáp án).pdf

Nội dung text: Đề ôn tập hè Toán Lớp 2 - Đề số 13 (Có đáp án)

  1. ĐỀ ÔN TẬP HÈ SỐ 13 I. CÁC BÀI ÔN TẬP BỔ TRỢ Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống. Bài 2. Tính hiệu của số bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số. Bài 3. Bao gạo nặng 50kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 8kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Bài 4. Đội văn nghệ có 25 bạn nữ, số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 7 bạn. Hỏi: a) Đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nam? b) Đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn? Trang 35
  2. Bài 5. Một sợi dây dài 100cm, người ta cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Bài 6. Dưới ao đang có 12 con vịt dang bơi, lúc sau có thêm 5 con trên bờ xuống ao và 3 con dưới ao lên bờ. Hỏi lúc sau dưới ao có bao nhiêu con vịt? II. CÁC BÀI TOÁN TƯ DUY – TOÁN NÂNG CAO Bài 7. Có 6 con voi A; B; C; D; E; F xếp hàng mua vé. F đứng sau A và đứng trước D nhưng đứng giữa B và C; B đứng đầu hàng và E đứng cuối hàng. Hỏi con voi F đứng thứ mấy? Bài 8. Điền các số 2; 3; 4 và 5 vào các ô trống. Khi đó tổng lớn nhất có thể có bằng bao nhiêu? (A) 68 (B) 77 (C) 86 (D) 95 (E) 97 Bài 9. Fedya có 4 hình vuông màu đỏ, 3 hình vuông màu xanh dương, 2 hình vuông màu xanh lá và 1 hình vuông màu vàng. Fedya dựng thành một cái tháp như hình bên, sao cho không có 2 hình vuông nào gần nhau cùng màu nhau. Hỏi màu của hình vuông có dấu chấm hỏi là gì? Trang 36
  3. (A) Đỏ (B) Xanh dương (C) Xanh lá (D) Vàng (E) Không thể xác định được Bài 10. Để đi được nửa quãng đường từ nhà đến trường Jenny đi mất nửa giờ. Hỏi nếu đi cả quãng đường từ nhà đến trường Jenny sẽ mất bao nhiêu thời gian? (A) 15 phút (B) 30 phút (C) 1 giờ (D) 2 giờ (E) 40 phút Trang 37