Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo (Có đáp án)

Câu 1. Hôm nay, Bình làm bài kiểm tra môn Toán. Thời gian làm bài là 30 phút. Khi bắt đầu
làm bài Bình thấy kim đồng hổ chỉ 9 giờ. Vậy đến mấy giờ Bình phải nộp bài kiểm tra?
A. 9 giờ 30 phút B. 21 giờ 30 phút C. 9 giờ 15 phút D. 9giờ
Câu 2. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:
A. 900 B. 998 C. 999 D. 1000
Câu 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 167 > …………….
A. 542 B. 165 C. 243 D. 169
Câu 4. Kết quả của phép tính 2 kg  6 là:
A. 6 kg B. 8 kg C. 10 kg D. 12 kg
Câu 5. Trong tờ lịch tháng 5, nếu thứ năm tuần này là ngày 12 tháng 5 thì thứ năm tuần sau
là ngày:
A.Ngày 13 tháng 5 B. Ngày 26 tháng5
C. Ngày 5 tháng 5 D. Ngày 19 tháng 5
pdf 3 trang Đình Khải 09/01/2024 660
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_co_da.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo (Có đáp án)

  1. Đề thi giữa học kì II lớp 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1. Hôm nay, Bình làm bài kiểm tra môn Toán. Thời gian làm bài là 30 phút. Khi bắt đầu làm bài Bình thấy kim đồng hổ chỉ 9 giờ. Vậy đến mấy giờ Bình phải nộp bài kiểm tra? A. 9 giờ 30 phút B. 21 giờ 30 phút C. 9 giờ 15 phút D. 9giờ Câu 2. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: A. 900 B. 998 C. 999 D. 1000 Câu 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 167 > . A. 542 B. 165 C. 243 D. 169 Câu 4. Kết quả của phép tính 2 kg 6 là: A. 6 kg B. 8 kg C. 10 kg D. 12 kg Câu 5. Trong tờ lịch tháng 5, nếu thứ năm tuần này là ngày 12 tháng 5 thì thứ năm tuần sau là ngày: A.Ngày 13 tháng 5 B. Ngày 26 tháng5 C. Ngày 5 tháng 5 D. Ngày 19 tháng 5 Câu 6. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình trụ? A. B. C. D. Phần 2. Tự luận (7 điểm) Câu 1. (2 điểm) Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép tính nhân và tính kết quả: a) 5 + 5 + 5 + 5 = b) 2 + 2 + 2 = c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = d) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = Câu 2. (2 điểm) Hoa xếp gọn số quyển truyện của mình vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển vở. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở? Tóm tắt Lời giải Page 1
  2. Đề thi giữa học kì II lớp 2 . . . . . . Câu 3. (2 điểm) a) Tìm số liền trước của 583; 194 b) Sắp xếp các số 792; 130; 823; 222 theo thứ tự từ lớn đến bé. Câu 4. (1 điểm) Viết cm hoặc m vào chỗ chấm: a) Bạn Hoa cao 130 b) Phòng học dài 5 c) Cây dừa cao 12 d) Chiếc bút mực dài 15 Page 2
  3. Đề thi giữa học kì II lớp 2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II LỚP 2 Phần 1. Trắc nghiệm 1. A 2. D 3. B 4. D 5. D 6. B Phần 2. Tự luận Câu 1. a) 5 x 4 b) 2 x 3 c) 5 x 7 d) 2 x9 Câu 2. Tóm tắt Lời giải Xếp truyện vào: 4 ngăn Hoa có tất cả số quyển vở là: Mỗi ngăn: 5 quyển 5 x 4 = 20 (quyển) Có tấtcả: quyển? Đáp số: 20 quyển. Câu 3. a) Số liền trước của 583 là 582 Số liền trước của 194 là 193 b) 823; 792; 222; 130 Câu 4. a) cm b) m c) m d) cm Page 3