Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Đề số 9 (Có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Số 457 đọc là:

A. Bốn năm bảy B. Bốn trăm năm mươi bảy

C. Bốn trăm lăm mươi ba D. Bốn trăm năm bảy

Câu 2. Số 780 được viết thành:

A. 7 + 8 + 0 B. 800 + 70 C. 700 + 8 D. 700 + 80

Câu 3. Có 42 kg khoai tây chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây?

A. 36 kg B. 48 kg C. 7 kg D. 8 kg

Câu 4. Chị Mai đi làm ca chiều bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 22 giờ. Hỏi chị Mai đã làm trong mấy giờ?

A. 6 giờ B. 10 giờ C. 12 giờ D. 8 giờ

Câu 5. Trong hình bên có:

A. 3 hình tứ giác B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác D. 6 hình tứ giác

pdf 5 trang Đình Khải 10/01/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Đề số 9 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_2_sach_canh_dieu_de_so_9_c.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Đề số 9 (Có đáp án)

  1. Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 9 Lớp: Môn: Toán – Lớp 2 Bộ sách: Kết nối tri thức Thời gian làm bài: 40 phút I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Số 457 đọc là: A. Bốn năm bảy B. Bốn trăm năm mươi bảy C. Bốn trăm lăm mươi ba D. Bốn trăm năm bảy Câu 2. Số 780 được viết thành: A. 7 + 8 + 0 B. 800 + 70 C. 700 + 8 D. 700 + 80 Câu 3. Có 42 kg khoai tây chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây? A. 36 kg B. 48 kg C. 7 kg D. 8 kg Câu 4. Chị Mai đi làm ca chiều bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 22 giờ. Hỏi chị Mai đã làm trong mấy giờ? A. 6 giờ B. 10 giờ C. 12 giờ D. 8 giờ Câu 5. Trong hình bên có: A. 3 hình tứ giác B. 4 hình tứ giác C. 5 hình tứ giác D. 6 hình tứ giác Câu 6. Mẹ An đóng 4 bao thóc có cân nặng lần lượt là: 51 kg, 45 kg, 52 kg và 60 kg. Bố An dùng xe máy chở các bao thóc đi bán. Vì xe chỉ chở nhiều nhất 150 kg nên bố đã để lại một bao thóc. Bao thóc để lại cân nặng là: A. 51 kg B. 45 kg C. 52 kg D. 60 kg II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính. 655 + 37 327 – 35 656 – 349 295 + 450 1
  2. Câu 2. Tính: 167 + 218 – 190 = 873 – 535 + 271 = Câu 3. >, <, = 5 dm x 10 742 cm – 260 cm 635 + 109 920 – 118 Câu 4. Hà Tĩnh cách Hà Nội 350 km. Hà Tĩnh ở cách xa Hà Nội hơn so với Thanh Hóa là 203 km. Hỏi Thanh Hóa cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét? HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT I. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Số 457 đọc là: A. Bốn năm bảy B. Bốn trăm năm mươi bảy C. Bốn trăm lăm mươi ba D. Bốn trăm năm bảy Phương pháp Đọc số lần lượt từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Cách giải Số 457 đọc là: Bốn trăm năm mươi bảy Chọn B Câu 2. Số 780 được viết thành: A. 7 + 8 + 0 B. 800 + 70 C. 700 + 8 D. 700 + 80 Phương pháp Xác định giá trị của mỗi chữ số rồi viết số 780 thành tổng. Cách giải 780 = 700 + 80 Chọn C Câu 3. Có 42 kg khoai tây chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây? A. 36 kg B. 48 kg C. 7 kg D. 8 kg Phương pháp Số kg khoai tây ở mỗi túi = Số kg khoai tây có tất cả : số túi Cách giải Mỗi túi có số ki-lô-gam khoai tây là 42 : 6 = 7 (túi) 2
  3. Chọn C Câu 4. Chị Mai đi làm ca chiều bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 22 giờ. Hỏi chị Mai đã làm trong mấy giờ? A. 6 giờ B. 10 giờ C. 12 giờ D. 8 giờ Phương pháp 2 giờ chiều = 14 giờ Em tìm khoảng thời gian từ 14 giờ đến 22 giờ rồi chọn đáp án thích hợp. Cách giải 2 giờ chiều = 14 giờ Chị Mai đã làm trong số giờ là 22 giờ - 14 giờ = 8 giờ Chọn D Câu 5. Trong hình bên có: A. 3 hình tứ giác B. 4 hình tứ giác C. 5 hình tứ giác D. 6 hình tứ giác Phương pháp Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi. Cách giải Trong hình bên có 5 hình tứ giác. Chọn C Câu 6. Mẹ An đóng 4 bao thóc có cân nặng lần lượt là: 51 kg, 45 kg, 52 kg và 60 kg. Bố An dùng xe máy chở các bao thóc đi bán. Vì xe chỉ chở nhiều nhất 150 kg nên bố đã để lại một bao thóc. Bao thóc để lại cân nặng là: A. 51 kg B. 45 kg C. 52 kg D. 60 kg Phương pháp Tính nhẩm để tìm 3 bao gạo có tổng khối lượng nhỏ hơn 150 kg. Từ đó tìm được bao thóc được để lại. Cách giải Ta thấy 51 kg + 45 kg + 52 kg = 148 kg Vì xe chỉ chở nhiều nhất 150 kg nên 3 bao gạo được chở là các bao có cân nặng 51 kg, 52 kg, 60 kg. Vậy bao thóc để lại cân nặng 60 kg Chọn D 3
  4. II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính. 655 + 37 327 – 35 656 – 349 295 + 450 Phương pháp - Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau - Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái Cách giải 655 327 656 295 + − − + 37 35 349 450 692 292 307 745 Câu 2. Tính: 167 + 218 – 190 = 873 – 535 + 271 = Phương pháp Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải. Cách giải 167 + 218 – 190 = 385 – 190 = 195 873 – 535 + 271 = 338 + 271 = 609 Câu 3. >, 482 cm Vậy 5 dm x 10 > 742 cm – 260 cm +) 635 + 109 920 – 118 635 + 109 = 744 920 – 118 = 802 4
  5. Vậy 635 + 109 < 920 – 118 Câu 4. Hà Tĩnh cách Hà Nội 350 km. Hà Tĩnh ở cách xa Hà Nội hơn so với Thanh Hóa là 203 km. Hỏi Thanh Hóa cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét? Phương pháp Khoảng cách từ Thanh Hóa đến Hà Nội = Khoảng cách từ Hà Tĩnh đến Hà Nội – 203 km Cách giải Thanh Hóa cách Hà Nội số ki-lô-mét là 350 – 203 = 147 (km) Đáp số: 147 km 5