Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 3 (Có đáp án)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 254 + 39 b) 159 + 343 c) 820 – 171 d) 706 – 47

Câu 2. Tính:  
a) 612 – 340 + 219 b) 578 + 407 – 673 
Câu 3. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 500 cm …. 10 dm × 5 b) 745 – 526 …. 192 + 87

Câu 4. Vì dịch bệnh kéo dài nên gia đình bạn Hùng đành phải rời thành phố Hồ Chí Minh trở 
về quê nhà Quãng Ngãi. Cả gia đình đã đi được 470 km và còn phải đi 280 km nữa mới về đến 
nhà. Hỏi quãng đường gia đình bạn Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà dài bao 
nhiêu ki-lô-mét?

Câu 5. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các số 4, 7, 9, 2 
là bao nhiêu? 

pdf 2 trang Loan Châu 05/07/2023 1580
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_ki_2_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_de.pdf
  • pdfĐề kiểm tra cuối kì 2 Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 3 (Phần đáp án).pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 3 (Có đáp án)

  1. ĐỀ SỐ 3 PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là: A. 543 – 319 B. 638 – 455 C. 454 + 27 D. 547 + 80 Câu 2. An nghĩ đến một số có ba chữ số mà khi số hàng chục của số đó giảm đi 2 thì được số tròn trăm nhỏ nhất có ba chữ số. Số An đang nghĩ đến là: A. 250 B. 102 C. 12 D. 120 Câu 3. Người ta trồng các cây xanh cách nhau 5 m. Vậy với đoạn đường dài 50 m có thể trồng được bao nhiêu cây xanh như thế? (Đầu và cuối con đường đều được trồng cây xanh). A. 10 cây B. 11 cây C. 12 cây D. 13 cây Câu 4. Trong một tuần, An đi học từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Vậy trong 4 tuần, số ngày An đi học là: A. 14 ngày B. 28 ngày C. 20 ngày D. 24 ngày Câu 5. Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu đoạn thẳng? A B A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 D H C Câu 6. Khối hình nào nặng nhất: A. Khối lập phương B. Khối cầu C. Khối hộp chữ nhật D. Khối trụ 5
  2. Câu 7. Khi mua một món đồ có giá 1000 đồng, em chọn tờ tiền nào để đưa cho người bán hàng? A. B. C. D. Câu 8. Giờ vào lớp buổi chiều là 2 giờ. Hôm qua, Bình đến lớp muộn mất 15 phút. Vậy Bình đến lớp lúc mấy giờ? A. 13 giờ 30 phút B. 13 giờ 15 phút C. 14 giờ 15 phút D. 15 giờ 15 phút PHẦN 2. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 254 + 39 b) 159 + 343 c) 820 – 171 d) 706 – 47 Câu 2. Tính: a) 612 – 340 + 219 b) 578 + 407 – 673 Câu 3. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: a) 500 cm . 10 dm × 5 b) 745 – 526 . 192 + 87 Câu 4. Vì dịch bệnh kéo dài nên gia đình bạn Hùng đành phải rời thành phố Hồ Chí Minh trở về quê nhà Quãng Ngãi. Cả gia đình đã đi được 470 km và còn phải đi 280 km nữa mới về đến nhà. Hỏi quãng đường gia đình bạn Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét? Câu 5. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các số 4, 7, 9, 2 là bao nhiêu? 6