Đề thi học kì 2 Lớp 2 môn Toán sách Cánh diều

A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
a. 562; 625; 652
b. 625; 562; 652
c. 652; 625; 562
B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:
a. 265
b. 257
c. 297
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 38m + 27m = 65m

b.1m = 10dm

c. 16cm : 4 = 12cm

d.1000m = 10km

pdf 3 trang Loan Châu 11/02/2023 13520
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Lớp 2 môn Toán sách Cánh diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_lop_2_mon_toan_sach_canh_dieu.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Lớp 2 môn Toán sách Cánh diều

  1. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 2 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: a. 562; 625; 652 b. 625; 562; 652 c. 652; 625; 562 B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là: a. 265 b. 257 c. 297 Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a. 38m + 27m = 65m b.1m = 10dm c. 16cm : 4 = 12cm d.1000m = 10km Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a. 211; 212; 213; ; ; 216; ; 218; 219; b. 510; 515; ; 525; 530; ; ; Bài 4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:
  2. Bài 5. Bài 6. Điền dấu >, <, = vào ô trống: a. 600 + 30 63 b. 30 : 5 : 3 12 c. 100 1000 d. 400 x 2 600 + 200 Bài 7. Đặt tính rồi tính: a. 400 + 99 b. 764 - 357 Bài 8. Tìm x:
  3. a. 400 + x = 200 x b. 295 - x = 180 Bài 9. Tìm hình tam giác Hình bên có . hình tam giác. Viết tên các hình tam giác đó: Bài 10. Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?