Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Đề 3

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.
Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 100 B. 99 C. 90 D. 98
Câu 2: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7
A. < B. > C. = D. Không điền được
Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65
A. 90 B. 35 C. 100 D. 30
Câu 4: Số?
1 giờ chiều hay …..giờ
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Câu 6: Kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là:
A. 54 B. 50 C. 40 D. 14
docx 3 trang Đình Khải 11/01/2024 120
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Đề 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_2_sach_canh_dieu_nam_hoc_2022_2.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Đề 3

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 - Cánh diều Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Toán lớp 2 Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 3) Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng. Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là: A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 Câu 2: Điền dấu( , =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 A. C. = D. Không điền được Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65 A. 90 B. 35 C. 100 D. 30 Câu 4: Số? 1 giờ chiều hay giờ A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  2. Câu 6: Kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: A. 54 B. 50 C. 40 D. 14 Phần 2: Tự luận Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 26 + 29 b) 41 – 27 Câu 2: (2 điểm) Tìm x a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12 Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa? Bài giải Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau.