Đề ôn tập Toán 2 Sách Cánh diều - Đề số 1 (Có đáp án)

Câu 1: Số gồm trăm chục viết là:

A. 680 B. 68 C. 608 D. 860

Câu 2:  6m = …cm ”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 100 B. 60 C. 600 D. 200

Câu 3: Tổng của 342 và 276 là:

A. 518 B. 618 C. 408 D. 528

Câu 4: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 133 + 527 B. 800 - 50
C. 435 + 180 D. 782 - 5
docx 5 trang Đình Khải 14/07/2023 1520
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập Toán 2 Sách Cánh diều - Đề số 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_toan_2_sach_canh_dieu_de_so_1_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề ôn tập Toán 2 Sách Cánh diều - Đề số 1 (Có đáp án)

  1. ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN 2 SÁCH CÁNH DIỀU ĐỀ SỐ 1 I. Phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số gồm 6 trăm 8 chục viết là: A. 680 B. 68 C. 608 D. 860 Câu 2: “ 6m = cm ”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 100 B. 60 C. 600 D. 200 Câu 3: Tổng của 342 và 276 là: A. 518 B. 618 C. 408 D. 528 Câu 4: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là: A. 133 + 527 B. 800 - 50 C. 435 + 180 D. 782 - 5 Câu 5: Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
  2. A. 28 cm B. 36 cm C. 5 dm D. 50 cm Câu 6: Mẹ Hà đóng 4 bao thóc có cân nặng lần lượt là: 50 kg, 42 kg, 53 kg và 60 kg. Bố Hà dùng xe máy chờ các bao thóc đi bán. Vì xe chỉ chở nhiều nhất 150 kg nên bố đã để lại một bao thóc. Bao thóc để lại cân nặng là: A. 50 kg B. 42 kg C. 53 kg D. 60 kg II. Phần tự luận Bài 1: Số ? 480 - 235 146 + 792 Bài 2: Tính: 267 + 304 - 125 623 – 431 + 73 Bài 3: >; <; = 45 m : 5 742 dm – 660 dm 324 + 258 620 - 18 Bài 4: Quan sát bức tranh rồi viết phép nhân hoặc chia thích hợp:
  3. Bài 5: Số? Hình dưới có: hình tứ giác Bài 6: Khối lớp Một có 180 học sinh. Khối lớp Hai có nhiều hơn khối lớp Mội 78 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh? Bài giải
  4. ĐÁP ÁN I. Phần trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp số A C B B D D II. Phần tự luận Bài 1: 480 – 235 = 245 146 + 792 = 938 Bài 2: 267 + 304 – 125 = 446 623 – 431 + 73 = 265 Bài 3: 45 m : 5 < 742 dm – 660 dm 324 + 258 < 620 - 18 Bài 4:
  5. Bài 5: Hình bên có: 5 hình tứ giác Bài 6: Bài giải Khối lớp Hai có số học sinh là: 180 + 78 = 258 (học sinh) Đáp số: 258 học sinh