Đề ôn tập cuối học kì 2 Toán Lớp 2 (Sách Kết nối tri thức) - Đề 4 - Năm học 2021-2022

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:

     a. Hiệu của 783 và 745 là:

A. 38                                B. 83                                C. 48                                 D. 84

b. Tổng của 564 và 82 là:

A. 482                              B. 546                              C. 646                               D. 472

Câu 2. 1dm4cm = ……. cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 140 cm                         B. 14                                C. 140                               D. 14 cm

Câu 3. Hôm nay là thứ Tư ngày 15 tháng 3. Hỏi thứ Tư tuần sau, sinh nhật bạn Nam là ngày nào?

        A. 16 tháng 3                    B. 20 tháng 3                    C. 22 tháng 3                     D. 22 tháng 4                                      

docx 3 trang Loan Châu 22/04/2023 1580
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập cuối học kì 2 Toán Lớp 2 (Sách Kết nối tri thức) - Đề 4 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_cuoi_hoc_ki_2_toan_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_de.docx

Nội dung text: Đề ôn tập cuối học kì 2 Toán Lớp 2 (Sách Kết nối tri thức) - Đề 4 - Năm học 2021-2022

  1. ÔN TẬP CUỒI HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2021– 2022 Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: a. Hiệu của 783 và 745 là: A. 38 B. 83 C. 48 D. 84 b. Tổng của 564 và 82 là: A. 482 B. 546 C. 646 D. 472 Câu 2. 1dm4cm = . cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 140 cm B. 14 C. 140 D. 14 cm Câu 3. Hôm nay là thứ Tư ngày 15 tháng 3. Hỏi thứ Tư tuần sau, sinh nhật bạn Nam là ngày nào? A. 16 tháng 3 B. 20 tháng 3 C. 22 tháng 3 D. 22 tháng 4 Câu 4. Hiệu của số bé nhất có ba chữ số với số lớn nhất có hai chữ số là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 5. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? A. 10 giờ 10 phút B. 1 giờ 50 phút C. 2 giờ kém 10 D. 10 giờ 2 phút Câu 6.Tính nhẩm: 2 x 4 = . 12 : 2 = 4 x 5 = . 15 : 5 = .
  2. Câu 7. Điền dấu >, <, = 230 cm + 360 cm 5 m 705 + 217 902 – 26 Câu 8. Số? Câu 9. Đặt tính rồi tính a. 28 + 65 b. 405 - 363 c. 704 – 591 d. 33 + 258 Câu 10.Nhà bác Lan nuôi 437 con gà. Số con vịt ít hơn số con gà là 72 con. Hỏi nhà bác Lan nuôi bao nhiêu con vịt?
  3. Bài giả