Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Đề số 6 (Có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 543 – 319 B. 638 – 455 C. 454 + 27 D. 547 + 80

Câu 2. Hồng muốn biết sinh nhật của mình 16 tháng 6 là vào thứ mấy. Bạn Lan cho biết sinh nhật của bạn ấy là 1 tháng 6 vào thứ Năm. Theo em thì sinh nhật bạn Hồng vào thứ mấy?

A. Thứ Tư B. Thứ Năm C. Thứ Sáu D. Thứ Bảy

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4m 8dm = …… cm là

A. 48 B. 408 C. 480

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc ABCD có đoạn thẳng AB = 10 cm, BC = 5 cm, CD = 2 dm là:

A. 17 cm B. 15 cm C. 17 dm D. 35 cm

Câu 5. Cuộn dây điện màu xanh dài 145 m, cuộn dây điện màu vàng dài hơn cuộn dây điện màu xanh 17 m. Hỏi cuộn dây điện màu vàng dài bao nhiêu mét?

A. 162 m B. 152 m C. 128 m D. 138 m

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

pdf 6 trang Đình Khải 10/01/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Đề số 6 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_2_sach_canh_dieu_de_so_6_c.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 2 Sách Cánh diều - Đề số 6 (Có đáp án)

  1. Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 6 Lớp: Môn: Toán – Lớp 2 Bộ sách: Cánh diều Thời gian làm bài: 40 phút I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là: A. 543 – 319 B. 638 – 455 C. 454 + 27 D. 547 + 80 Câu 2. Hồng muốn biết sinh nhật của mình 16 tháng 6 là vào thứ mấy. Bạn Lan cho biết sinh nhật của bạn ấy là 1 tháng 6 vào thứ Năm. Theo em thì sinh nhật bạn Hồng vào thứ mấy? A. Thứ Tư B. Thứ Năm C. Thứ Sáu D. Thứ Bảy Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4m 8dm = cm là A. 48 B. 408 C. 480 Câu 4. Độ dài đường gấp khúc ABCD có đoạn thẳng AB = 10 cm, BC = 5 cm, CD = 2 dm là: A. 17 cm B. 15 cm C. 17 dm D. 35 cm Câu 5. Cuộn dây điện màu xanh dài 145 m, cuộn dây điện màu vàng dài hơn cuộn dây điện màu xanh 17 m. Hỏi cuộn dây điện màu vàng dài bao nhiêu mét? A. 162 m B. 152 m C. 128 m D. 138 m Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? A. 1 hình B. 2 hình C. 3 hình D. 4 hình II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 247 + 335 b) 1 000 – 365 c) 771 – 153 d) 576 + 253 . . . 1
  2. Câu 2. Viết kết quả tính: a) 254 m + 27 m – 16 m = m b) 730 m – 26 m – 8 m = m Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống: Hình bên có: khối trụ khối cầu khối hộp chữ nhật khối lập phương Câu 4. Vì dịch bệnh nên gia đình bạn Hùng phải rời thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê nhà Quảng Ngãi. Cả gia đình đã đi được 470 km và còn phải đi 280 km nữa mới về đến nhà. Hỏi quãng đường gia đình bạn Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét? Câu 5. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 6 ; 2 ; 9 là bao nhiêu? 2
  3. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT I. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là: A. 543 – 319 B. 638 – 455 C. 454 + 27 D. 547 + 80 Phương pháp - Thực hiện tính rồi so sánh kết quả của các phép tính. - Kết luận phép tính có kết quả nhỏ nhất Cách giải 543 – 319 = 224 638 – 455 = 183 454 + 27 = 481 547 + 80 = 627 Vậy phép tính có kết quả nhỏ nhất là 638 – 455 Chọn B Câu 2. Hồng muốn biết sinh nhật của mình 16 tháng 6 là vào thứ mấy. Bạn Lan cho biết sinh nhật của bạn ấy là 1 tháng 6 vào thứ Năm. Theo em thì sinh nhật bạn Hồng vào thứ mấy? A. Thứ Tư B. Thứ Năm C. Thứ Sáu D. Thứ Bảy Phương pháp Dựa vào kiến thức: 1 tuần có 7 ngày và thông tin về ngày sinh nhật của Lan, em xác định được sinh nhật Hồng vào thứ mấy. Cách giải Sinh nhật của Lan là 1 tháng 6 vào thứ Năm. Vậy ngày 8 thánh 6 và ngày 15 tháng 6 cũng là thứ Năm (vì 1 tuần có 7 ngày) Vậy sinh nhật Hồng vào ngày 16 tháng 6 là thứ Sáu. Chọn C Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4m 8dm = cm là A. 48 B. 408 C. 480 Phương pháp Áp dụng cách đổi: 1m = 100 cm, 1 dm = 10 cm Cách giải 4m 8dm = 400 cm + 80 cm = 480 cm Chọn C 3
  4. Câu 4. Độ dài đường gấp khúc ABCD có đoạn thẳng AB = 10 cm, BC = 5 cm, CD = 2 dm là: A. 17 cm B. 15 cm C. 17 dm D. 35 cm Phương pháp Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD. Cách giải Đổi 2 dm = 20 cm Độ dài đường gấp khúc ABCD là 10 + 5 + 20 = 35 (cm) Chọn D Câu 5. Cuộn dây điện màu xanh dài 145 m, cuộn dây điện màu vàng dài hơn cuộn dây điện màu xanh 17 m. Hỏi cuộn dây điện màu vàng dài bao nhiêu mét? A. 162 m B. 152 m C. 128 m D. 138 m Phương pháp Độ dài cuộn dây điện màu vàng = Độ dài cuộn dây điện màu xanh + 17m Cách giải cuộn dây điện màu vàng dài số mét là 145 + 17 = 162 (m) Chọn A Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? A. 1 hình B. 2 hình C. 3 hình D. 4 hình Phương pháp Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi. Cách giải Hình bên có 3 hình tứ giác. Chọn C II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 247 + 335 b) 1 000 – 365 c) 771 – 153 d) 576 + 253 Phương pháp - Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau 4
  5. - Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái Cách giải 247 10 0 0 771 576 + − − + a) 335 b) 365 c) 153 d) 253 582 635 618 829 Câu 2. Viết kết quả tính: a) 254 m + 27 m – 16 m = m b) 730 m – 26 m – 8 m = m Phương pháp Thực hiện tính từ trái sang phải. Cách giải a) 254 m + 27 m – 16 m = 265 m b) 730 m – 26 m – 8 m = 696 m Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống: Hình bên có: khối trụ khối cầu khối hộp chữ nhật khối lập phương Phương pháp Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi. Cách giải Hình bên có: 4 khối trụ 5 khối cầu 3 khối hộp chữ nhật 5 khối lập phương 5
  6. Câu 4. Vì dịch bệnh nên gia đình bạn Hùng phải rời thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê nhà Quảng Ngãi. Cả gia đình đã đi được 470 km và còn phải đi 280 km nữa mới về đến nhà. Hỏi quãng đường gia đình bạn Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét? Phương pháp Quãng đường gia đình Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà = quãng đường đã đi được + quãng đường còn phải đi Cách giải Quãng đường gia đình bạn Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà dài số km là 470 + 280 = 750 (km) Đáp số: 750 km Câu 5. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 6 ; 2 ; 9 là bao nhiêu? Phương pháp - Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 6 ; 2 ; 9 - Tìm hiệu hai số đó Cách giải - Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số đã cho là 962 - Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số đã cho là 269 Hiệu hai số đó là 962 – 269 = 693 6