Bài kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 2 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Ngọc Lâm

Bài 1. a) Số gồm 8 chục 5 đơn vị viết là: ………
b) Số liền trước của 69 là: …………..
Bài 2. Đặt tính rồi tính
62 + 28 25 + 16 71 – 35 82 – 48Bài 3. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
70 + …. = 100
b) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm
54 kg + 18 kg ……. 58 kg + 14 kg
docx 3 trang Đình Khải 11/01/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 2 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Ngọc Lâm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_2_nam_hoc_2022_2023.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 2 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Ngọc Lâm

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM Thứ ngày tháng 1 năm 2023 Họ và tên: BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp: 2A Môn: Toán - Lớp 2 Năm học 2022 - 2023 Thời gian: 40 phút Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1. a) Số gồm 8 chục 5 đơn vị viết là: b) Số liền trước của 69 là: Bài 2. Đặt tính rồi tính 62 + 28 25 + 16 71 – 35 82 – 48 Bài 3. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 70 + . = 100 b) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 54 kg + 18 kg . 58 kg + 14 kg Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S Bút chì B dài 8cm Bạn Long nhẹ hơn bạn Thư Tổng hai xô nước là 14l Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Hình vẽ bên có: a) Có hình tam giác b) Có .hình tứ giác
  2. Bài 6. Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng. Cho phép tính 45 – 23 = 22. Số bị trừ là: A. 45 B. 23 C. 22 D. 6 Bài 7: Quan sát lịch tháng 1 năm 2023 và điền vào chỗ chấm - Tháng 1 năm 2023 có ngày Chủ nhật đó là các ngày : - Em được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày. Em trở lại trường vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng. Vậy em được nghỉ học bắt đầu từ ngày : thứ ngày Bài 8 : Tìm nhà cho Thỏ 30 56 38 80 35 + 45 87 - 49 5 + 45 - 20 70 - 27 + 13 Bài 9. Hoa có 26 que tính. Hà có nhiều hơn Hoa 14 que tính. Hỏi Hà có bao nhiêu que tính? Bài 10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm