Bài kiểm tra cuối học kì 1 Toán Lớp 2 theo thông tư 27 (Sách Kết nối tri thức) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Câu 1 (M1- 1đ)  
a/ Phép tính :  7 + 6   có kết quả là :
A.  1                                     B. 13                                C. 12  
b/ Phép tính : 11 – 5    có kết quả lớn hơn:
A.  6                                    B. 5                               C. 7
Câu 2 (M1- 1đ) 
a/ Trong phép tính : 82 – 28 = 54, số 82 được gọi là: 
A. Hiệu                                  B.  Số trừ                   C.  Số bị trừ 
b/ Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 5 + 36 … 41 là :                    
          A. >             B. <                                   C. =

doc 4 trang Loan Châu 11/07/2023 1980
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kì 1 Toán Lớp 2 theo thông tư 27 (Sách Kết nối tri thức) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_toan_lop_2_theo_thong_tu_27_sach.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối học kì 1 Toán Lớp 2 theo thông tư 27 (Sách Kết nối tri thức) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2022-2023 MÔN TOÁN - LỚP 2 (Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề) Họ và tên: Lớp: 2A Số phách: . Trường Tiểu học Đồng Hòa Giám thị: 1, 2, Giám khảo: 1, 2, Số phách: Duyệt đề Điểm Lời nhận xét của giáo viên I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài. Câu 1 (M1- 1đ) a/ Phép tính : 7 + 6 có kết quả là : A. 1 B. 13 C. 12 b/ Phép tính : 11 – 5 có kết quả lớn hơn: A. 6 B. 5 C. 7 Câu 2 (M1- 1đ) a/ Trong phép tính : 82 – 28 = 54, số 82 được gọi là: A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ b/ Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 5 + 36 41 là : A. > B. 20 - = 8 68 - . = 49
  2. Câu 6 (M3- 1đ) Hình dưới có : A. 5 điểm và 3 đoạn thẳng B. 4 điểm và 4 đoạn thẳng C. 5 điểm và 4 đoạn thẳng Câu 7 (M1- 1đ) Đặt tính rồi tính 46+ 35 62 - 27 54 + 16 89 - 29 Câu 8 (M2- 1đ) Quan sát tranh, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm : Nobita học bài lúc : giờ phút .tối, hay còn gọi là giờ .phút Câu 9 (M2- 1đ) Trên sân có 11 con gà trống, số gà mái ít hơn số gà trống 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con gà mái?
  3. Câu 10 (M3- 1đ) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 33. ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TOÁN CUỐI HK1 Câu 1: a, B. 13 – 0,5 đ b, B. 5 – 0,5 đ Câu 2: a, C. SBT – 0,5 đ b, C. = 0,5 đ Câu 3: B. 2 l – 1 đ Câu 4: B. 30 – 1 đ Câu 5: Mỗi phép tính đúng được 0,25 đ Câu 6: C – 1 đ Câu 7: Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,25 đ Câu 8: Nobita học bài lúc 7 giờ 15 phút tối, hay còn gọi là 19 giờ 15 phút, khi đó kim phút chỉ số 3 – 1 đ Câu 9: 1 đ Bài giải Số con gà mái trên sân là: 11 – 5 = 8 (con ) Đáp số: 8 con gà mái
  4. Câu 10: (1 đ) Hai số tự nhiên liên tiếp đó là: 16 và 17 Vì 16 + 17 = 33